SMOLENSK.WS: Форум | Копилка
  
 

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem. Rozdział 4

Początek — Rozdział 1

Rozdział 4. Rozdział 4. Uderzenie o brzozę oraz jego skutki

Na zdjęciu obserwujemy dostatecznie duży kąt ścięcia.Możliwe, że taką ostrą zmianę poziomu ścięcia wierzchołków można wytłumaczyć nie tylko nabieraniem wysokości, ale też jednoczesnym przechyleniem na prawe skrzydło. Przy czym lewe skrzydło w tym momencie się podnosi.

Prawe przechylenie mogło być spowodowane próbą uniknięcia zderzenia z dużą brzozą, która znajdowała się dalej po kursu. Sprawdzić tę hipotezę na miejscu się nie udało, ponieważ z prawej strony od tego miejsca nie ma krzaków i nie widać, na jakiej wysokości przechodzi prawe skrzydło. Ale ziemi to skrzydło nie dotknęło.

Do tego miejsca samolot nabiera nie mniej niż 4 metry wysokości. I dalej trwa nabieranie wysokości. Jednak to nie może już uratować samolotu, ponieważ zaledwie w odległości 10 metrów znajduje się duże drzewo – brzoza. Samolot zahacza o niego lewym skrzydłem mniej więcej w odległości 2.5 – 3 metrów od końca skrzydła (to widać po trajektorii ściętych krzaków).
( Читать дальше )

Aircrash in Smolensk. Part 3.

Part 1.

Part 3. Descent near the middle marker beacon.

Official sources were providing very little information for a long time. The only thing that was known was that the plane crashed and everyone died. This created a good basis for rumors and speculations. There was a need to fix this situation using our own hands. The residents of the city of Smolensk started to gather all the accessible information about the incident trying to reconstruct the timeline of the events and to analyze possible causes of the crash.
I participated actively in that and the result was this article. I present here an attempt to summarize my own observations and the information the users of the «Smolensk forum» were posting since the crash.

13 apr 2010 (3 days after the tragedy) I went to the location of incident to take photographs of the damaged trees which I used in my attempt to analyze how the crash was happening. It was impossible to take photographs earlier, since the area was cordoned off and the photographing was prohibited.

The first reconstructions that appeared in mass media were very loose, neither the local ground relief nor the characteristics of the damages caused by the plane to the trees were taken into account. So those reconstructions were not a basis for my version, which I tried to build solely on the facts found.

But I'd like to make a reservation right in the beginning. I'm not an expert in aviation security. I have nothing to do with aviation at all. But I think I posess a sufficient level of technical education in order to analyze facts and build versions about how this catastrophe happened.

Last 9 seconds

Of course, no user of the «Smolensk forum» has access to the flight recorders of the crashed plane. And even if someone has, they surely won't open any information. And that's why the only basis for our analysis and conclusions are the traces and damages left by the plane.

So, as it was already stated, the TU-154M fell approaching the Smolensk North airfield about 300 m before the beginning of the runway, having gone to the left of the landing path. The plane was almost completely destroyed. Only shapeless debris covering a relatively small area can be seen on the satellite image.Some pictures of the crash site that were posted to the «Smolensk automotive forum»:


( Читать дальше )

Aircrash in Smolensk.

Russian version
Polish version
German version

Part 1. Introduction

On 10 April 2010 a Tupolev Tu-154M aircraft of the Polish Air Force crashed
in Smolensk. Aircrash happened approximately at 11 a.m. (Moscow time). The
aircraft fell to the ground 300 meters before the runway while approaching
the «Smolensk North» airfield. 96 people were killed — 89 passengers and 7
air crew members, including the President of Poland Lech Kaczynski,
well-known politicians, almost all senior Polish military officers, public
and religious figures. Lech Kaczynski was going to attend an event marking
the 70th anniversary of the execution of Polish officers in Katyn.

There is little official information about the causes of the tragedy yet.
There is a lack of details on what happened in general. That's why I
decided to make a report of events on the spot and a reconstruction of the
aircrash. I was on the spot and made pictures 3 days after the tragedy. In
these pictures you can see quite well the trees which were damaged by the
falling aircraft. Using these data we can try to reconstruct the last 9
seconds of the flight. While preparing this article I used a lot of
information from the «Smolensk Forum». — .

The first reports about the aircrash appeared in this forum at 11.40 a.m.
(Moscow time) and an active discussion about all the circumstances of the
tragedy is still going on there.

The majority of the proposed materials was prepared and published in the
first days after the catastrophe. But since then I've been constanly
receiving new data, the article started to grow considerably. Thus I had to
split it into several sections for ease of use and modification.

Part 1. Introduction. English version
Part 2. The airfield and weather. English version
Part 3 Descent of the aircraft near the middle marker beacon. English version
Part 4. Collision with birch and its consequences. Russian version
Part 5. Reconstruction of the aircrash. Russian version
Part 6. Possible causes of the total aircraft destruction. Russian version
Part 7. Exact time of the aircrash. Russian version
Part 8. Legal aspects of the tragedy.
Part 9. First minutes after the tragedy.
Part 10. Versions of the causes of the aircrash.
Part 11. Mass media about the aircrash.

Sergei Amelin

Еnglish translation by Mady Aleksandrova

( Читать дальше )

Katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem

Początek — Rozdział 1

Rozdział 3. Zniżanie w rejonie bliższej radiolatarni

Przez długi czas z oficjalnych źródeł docierało bardzo mało informacji. O katastrofie było wiadomo tylko to, że samolot spadł i że wszyscy zginęli. Taka sytuacja spowodowała, że powstało wiele różnego rodzaju domysłów i hipotez. Mieszkańcy Smoleńska sami zaczęli zbierać dostępną informację na temat wypadku. Potem na podstawie tych informacji próbowali odtworzyć chronologię katastrofy i przeanalizować jej możliwe przyczyny.

Ja również byłem aktywnym uczestnikiem takich poszukiwań i analiz. W rezultacie powstał ten artykuł. W tym materiale została podjęta próba podsumowania moich własnych obserwacji oraz otrzymanych od użytkowników «Smoleńskiego forum» informacji.

13 kwietnia 2010 roku (trzy dni po tragedii) wyjechałem na miejsce wypadku, zrobiłem zdjęcia uszkodzonych drzew i na podstawie analizy tych zdjęć próbowałem odtworzyć przebieg katastrofy. Wcześniej nie było możliwości zrobienia takich zdjęć, ponieważ cały teren katastrofy był zabezpieczony i zamknięty.

Pojawiające się w różnych mediach pierwsze próby rekonstrukcji przebiegu katastrofy były bardzo niedokładne, ponieważ nie brały pod uwagę ukształtowania terenu oraz rodzaju dokonanych przez spadający samolot uszkodzeń drzew. Dlatego w swoich rozważaniach nie opierałem się na podawane w mediach informacje, lecz próbowałem zbudować własną wersję wyłącznie w oparciu na odnalezionych faktach.


( Читать дальше )

Katastrophe in Smolensk

Русский

Allgemeine Informationen

Am 10. April 2010 stürzte das polnische Flugzeug TU154M in der westrussischen Stadt Smolensk ab. Dies geschah ungefähr um 11 Uhr Moskauer Zeit. Die Maschine schlug beim Landeversuch 300 m vor der Landepiste des Flugplatzes Smolensk-Nord auf. Es sind 96 Menschen ums Leben gekommen, darunter 89 Fluggäste und 7 Besatzungsmitglieder. Unter den Fluggästen war der polnische Präsident Lech Kaczynski, bekannte polnische Politiker, fast alle Mitglieder der militärischen Führung Polens, viele Persönlichkeiten des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens. Lech Kaczynski wollte an den Trauerfeierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestages der Erschießung von polnischen Offizieren bei Katyn teilnehmen.

Es gibt bis jetzt nur wenige offizielle Informationen, sowie wenige bekannte Einzelheiten des Flugunglücks. Deswegen möchte ich Ihnen hier einen Bericht vom Ort des Geschehens sowie einen Versuch der Rekonstruktion anbieten. Drei Tage nach der Katastrophe bin ich selbst am Ort gewesen und habe einige Fotos gemacht. Diese Fotos zeigen die beim Absturz beschädigten Bäume. Anhand dieser Beschädigungen kann man Rückschlüsse über die letzten 9 Sekunden dieses Fluges ziehen.
Bei der Vorbereitung dieses Berichtes wurden außerdem die Beiträge benutzt, die die User vom Smolensker Forum link veröffentlicht haben www.forum.smolensk.ws


( Читать дальше )

Katastrofa samolotu pod Smoleńskiem

Русский

Informacja ogólna

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem (Rosja) doszło do katastrofy
polskiego samolotu rządowego Tu-154M. Katastrofa wydarzyła się około
godziny 9 czasu polskiego (11 godzina czasu lokalnego). Samolot rozbił się
przy podchodzie do lądowania w odległości 300 metrów od początku pasa
startowego lotniska „Siewiernyj”. Zginęło 96 osób – 89 pasażerów i 7
członków załogi, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, całe
dowództwo Sił Zbrojnych, wielu posłów, senatorów, dostojników kościelnych,
wojskowych, kombatantów.
Delegacja na czele z Lechem Kaczyńskim leciała na uroczystości związane z
obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Oficjalnych informacji na razie jest jeszcze mało. Szczegółów wydarzenia
też jest niewiele. Dlatego przedstawiam tu relacje z miejsca wydarzenia i
próbę rekonstrukcji tej katastrofy. Trzy dni po tragedii odwiedziłem
miejsce zdarzenia i zrobiłem zdjęcia. Na tych zdjęciach dobrze widać
drzewa, które zostały uszkodzone przez samolot podczas spadania. Po tych
uszkodzeniach można wnioskować o przebiegu ostatnich 9 sekund lotu tego
samolotu.
Podczas przygotowania tego materiału została aktywnie wykorzystywana
informacja, umieszczona przez użytkowników „Forum Smoleńskiego” www.forum.smolensk.ws


( Читать дальше )